Oppføringer av

Litteratur i grendehusa 

I bygdene kring Nynorskbyen utviklar Jølster bibliotek formidlingsforma «Litteratur i grendehuset». I dei tradisjonsrike husa for samkome i grendene finn vi scener for formidling av moderne litteratur. Forfattarane som kjem til bygdene våre vert inspirerte av møta med kulturarven og landskapa her.

Biblioteksjef på rett hylle

Å gå langs hyllene og kjenne drama, kunnskap og fantasi stråle ut frå bokhylla på eit bibliotek er ei utruleg god kjensle.     Eg vaks opp i ein munnleg forteljartradisjon. Mamma fortalde”Bukken som ikkje ville ut av erter-åkeren” og sang ”Kjære gud eg har det godt” på sengekanten kvar kveld. Vi hadde ikkje mange […]