Oppføringer av

Til kjeldene

Aina Basso og Ottar Grepstad i samtale med Vidar Parr. Korleis kan historiske hendingar og kjelder inspirere skriving og forteljing? Korleis kan eit breitt og nyansert tilfang av kjelder medføre ulike framstillingar av den same hendinga? Korleis kan sakprosa og skjønnlitteratur bidra til å minne oss om kor samansett sanninga er? Dette er nokre av […]

Lytt til lyrikken på Pikant

Med eit nært og eksklusivt møte med Daniel Kvammen og Fredrik Høyer, er Rom for ord endeleg tilbake på Pikant! Er det skilnad på å skrive eit dikt og ein songtekst? Ordet lyrikk kjem frå det greske ordet for strenginstrumentet «lyra», og det kinesiske ordet for lyrikk «shi», tyder ordsong. I denne litterære konserten har […]

Til kjeldene – om å skape og fortelje historier

Ottar Grepstad i samtale med Magni Øvrebotten om å skape og fortelje historier. «Å fortelje er å ordne fortida. Då hjelper det ikkje alltid å dikte» Ottar Grepstad, kronikk i Aftenposten 18.01.2020 Jølstringen og målmannen Ottar Grepstad har hatt ei rekkje rollar i norsk kulturliv og var direktør for Nynorsk kultursentrum i Ørsta i 19 […]

,

KUNSTEN Å KOMME HEIM

  I programrekka til «Med to til ords» ser vi etter forfattarar som kastar lys over eit tema frå ulike perspektiv. Programarbeidet legg til grunn ei brei forståing av omgrepet «litteratur» – som ulike sjangrar og tekstar i samfunnet. Første helga i juni møtest Hallgeir Opedal og Siri Helle til samtale, lesing og refleksjonar under […]

,

Forfattarsamtalar med Håvard Rem

Kva skjer med historia når kvinnene får fortelje? Møt Håvard Rem i samtale med Bodil Kvamme i forkant av teaterframsyninga «Maria, Jesu mor». To tusen år og meir skil oss frå kvinnene i evangelia. Frå scena ser dei rett på oss, her og no i same rom. Dei ber fram si historie på ein måte […]