Magasin

Aina Basso og Ottar Grepstad i samtale med Vidar Parr.

Korleis kan historiske hendingar og kjelder inspirere skriving og forteljing? Korleis kan eit breitt og nyansert tilfang av kjelder medføre ulike framstillingar av den same hendinga? Korleis kan sakprosa og skjønnlitteratur bidra til å minne oss om kor samansett sanninga er? Dette er nokre av spørsmåla Aina Basso, Ottar Grepstad og Vidar Parr kjem i denne samtalen om å skape og fortelje historier.
Øvst på eit lad av vel førti sakprosa-titlar, ligg boka «1900-talet» frå Ottar Grepstad si hand. Her skriv han fram over åtti historier om folk som har forma vår tid. Forteljingane tek til i nærare femti land, vert fletta saman i grenselaus forteljarglede, ordna etter klokkeslettet då det skjedde. Det opnar ei ny dør til verdshistoria, fortalt på måtar vi ikkje har sett tidlegare.

Aina Basso debuterte i 2008 med ungdomsromanen Ingen må vite. Ho har seinare skrive romanar for både ungdom og vaksne, i tillegg til sakprosa for barn og unge om heksejakta i Europa. Aina Basso er ein faghistorikar som brukar språk og synsvinkel bevisst og godt i den skjønnlitterære omforminga av stoffet, ikkje minst i den siste romanen hennar for vaksne; «Ungen». I programmet les ho eit lengre utdrag frå boka.

Journalist og tidlegare redaktør i avisa Synste Møre, Vidar Parr, leier samtalen om kjelder, fakta og historiske hendingar – formidla i spennet mellom sakprosa og skjønnlitteratur – om mulegheiter og avgrensingar i sjangermangfaldet.
Opptaket er gjort i gamleskulen på Giske i eitt i av klasseromma der Aina Basso var elev i første og andre klasse på grunnskulen. Klasserommet er no pussa opp som ei stove med flott inventar frå jugend-byen. Det er Giske sogelag som står for restaureringsarbeidet av skulen. Her les Aina Basso diktet «Min stad er ei øy» som ei innleiing til samtalen. – Å ha vakse opp på historisk grunn på øya Giske har prega meg og arbeidet mitt, både som historikar og forfattar, fortel Aina Basso.
Arrangementet er i regi av Rom for ord, som ein del av programrekka «Med to til ords». Rom for ord vert utvikla som ein distriktsvariant av litteraturhuset. – Skulehus, prestegardar, kunstnarheimar, grendehus. Bygdene våre har mange slike «litteraturhus» om vi ser nærare etter. Her er rom med autentisitet og historie, som tilfører noko til formidlinga. Slike scener ser vi etter og slike samarbeid søker vi, seier kunstnarleg leiar Janne Karin Støylen i si takk til Giske sogelag.
Produsert med støtte frå Norsk kulturråd og Fritt ord.

Samtalen kan du sjå på YouTube komande søndag 20.09. kl 20.

https://studio.youtube.com/video/ttZI_hMk1rQ/edit/basic

Med eit nært og eksklusivt møte med Daniel Kvammen og Fredrik Høyer, er Rom for ord endeleg tilbake på Pikant!

Er det skilnad på å skrive eit dikt og ein songtekst? Ordet lyrikk kjem frå det greske ordet for strenginstrumentet «lyra», og det kinesiske ordet for lyrikk «shi», tyder ordsong. I denne litterære konserten har songpoet Daniel Kvammen fått invitere med seg ein poet han har lyst til å møte, og valet fall på Fredrik Høyer. Dei to møtest til ein samtale om inspirasjon, om å skrive og å leve av og med, songar og dikt. Det blir også laga rom for at vi spissar øyrene, og lyttar til lyrikken. Daniel Kvammen og Fredrik Høyer deler både song og dikt med publikum.

I Daniel Kvammens musikalske univers møter bygda, byen, og tenåringsangsten den store kjærleiken – både den lukkelege varianten, men også det underfundige, ulukkelege og ettertenksomme. Med låta «Du fortenar ein som meg» kom suksessen så og sei over natta, men Daniel Kvammen har etablert seg som ein solid låtskrivar med brei appell. På hans neste album, «Guta som gret», dukkar han inn i det såre og eksistensielle, og singelen «Falle frå jorda» snurrar no på radio.

Fredrik Høyer er poet, forfattar, og skodespelar, kjend for sine sterke litterære og musikalske opptredenar. Med ein fascinasjon for rap, hip-hop og jazzlyrikk blandar han treffande linjer med oppfinnsame rim og humor i munnlege gatedikt. Diktsamlinga «Grønlandssutraen» vart sett opp for fulle salar på Nationaltheateret og fekk Liv Ullman til å uttala at ho hadde vore med på ei stjernestund. Han er for tida aktuell med technopoesi-prosjektet «Til alt ute», saman med Bendik Baksaas.

Lytt til lyrikken er ein programserie som er utvikla av Olav H. Hauge-senteret, Nynorsk kultursentrum.

Ta kontakt med Pikant på e-post post@pikant.no eller telefon 90684010 for å reservere bord i restauranten og plass til den litterære konserten som startar kl 20.00 denne kvelden. Restauranten opnar alt kl 17 og tilbyr billett, velkomstdrink, middag og kaffi til kr 500.

Ottar Grepstad i samtale med Magni Øvrebotten om å skape og fortelje historier.

«Å fortelje er å ordne fortida. Då hjelper det ikkje alltid å dikte»
Ottar Grepstad, kronikk i Aftenposten 18.01.2020

Jølstringen og målmannen Ottar Grepstad har hatt ei rekkje rollar i norsk kulturliv og var direktør for Nynorsk kultursentrum i Ørsta i 19 år. I 2018 vart han utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs orden for innsatsen sin. Han er språk- og litteraturvitar og har skrive over førti bøker.

I den nye boka 1900-talet grip han tak i historiske hendingar mange av oss hugsar og trur vi veit kva som skjedde. Men Grepstad skriv om kva som skjedde då det skjedde, med andre kjelder og synsvinklar enn dei vi kjenner. Forteljingar frå nær femti land, vert fletta saman med stor skriveglede, ordna etter klokkeslettet då dei skjedde. Boka opnar opp ei ny dør til verdshistoria, fortalt i korte og fortetta forteljingar.

«Den fredagskvelden kom verda inn i hovudet mitt frå ein annan kant enn før. Dette var noko anna enn å pugge remser av elvenamn i Spania og Sovjetunionen.» Dette skriv Ottar Grepstad om 22. november 1963, den dagen president John F. Kennedy vart skoten og døydde i Dallas. – Sidan både Ottar og eg er fødde fyrst på 1950-talet er nett den dagen det fyrste minnet om ei skilsetjande hending ute den store verda, seier Magni Øvrebotten.

Boka 1900-talet Forteljingar frå eit hundreår har med alle desse skakande hendingane vi lett hugsar og fleire vi knapt har fått med oss. Korleis formar hendingane i verdshistoria liva og samfunna våre, i stort og smått? Kvifor er det viktig med fleire kjelder om det som skjedde? Kva er sant og ikkje sant? Kven bestemmer sanninga? Ja, kvifor måtte Ottar Grepstad skrive nett denne bok? Dette er nokre av spørsmåla Magni Øvrebotten og Ottar Grepstad vil kome inn på i denne samtalen om å skape og fortelje historier.

Arrangementet er i regi av Rom for ord, i samarbeid med Botnane og Årebrot grendalag. Programmet er støtta av Fritt ord og Norsk kulturråd, som ein del av programrekka «Med to til ords».

Botnane grendahus i Bremanger
Søndag 13.09 kl 16

Omvising på Diktarstien i Botnane, med dikt av Jan Magnus Bruheim frå kl 14-16
Søndagskafè i grendahuset frå kl 16 -18.
Påmelding til omvising eller program:
E-post: post.magni.ovrebotten@gmail.com
Telefon: 97055201

I samarbeid med Botnane og Årebrot grendalag

Sande bibliotek
Måndag 14.09 kl 19
Fritt tilgjenge, få plassar.
Kom i god tid for registrering
I samarbeid med Biblioteka i Sunnfjord kommune.

Levert av findriv