Magasin

Vi opnar opp og inviterer ei rekkje forfattarar vestover til scener i vårt distrikt fram til sommaren. Her er lista over bøkene som vil bli presenterte og forfattarane du vil møte:

BØKER

Yt etter evne få etter behov

Roman, Olaug Nilssen

No fær huset

Novellesamling, Laura Djupvik

Allmuens teater,

Monografi, Bjørn Ivar Fyksen

Kjell Aukrust, en biografi

Biografi, Sigmund Løvåsen

Jakob Sande: Liv – dikting

Biografi, Ove Eide

Smykkeskrinet

Ei samlehistorie, Jorunn Veiteberg

Eg hadde ikkje orka Gud, utan Jesus

Samtalebok, Sigrid Sandberg

Store spørsmål, korte svar

Ungdomsbok, Kari Veitberg

Varme og vatn

Roman, Sivert Nikolai Nesbø

Plikt

Roman, Marianne Clementine Håheim

Einars bok

Barnebiografi, Katrine Sele

Svarttrasta syng i natta

Ungdomsroman, Tone E. Solheim

enno var dei kroppar

Novellesamling, Marit Kaldhol

Årets ord er kåra: Koronaen. Korleis har 2020 vore, for deg? Vi vil høyre frå deg mellom 15 og 25 år. Bli med i LUTT litteratur sin skrivekonkurranse. Premie: Kr 2500 til fire vinnartekstar, i fire klassar:

  1. Lyrisk: Eit dikt, ein songtekst, instapoesi eller ei twitternovelle
  2. Episk: Ein episode, eit minne, ei forteljing eller ei novelle
  3. Sakprosa: Ein refleksjon, eit notat, eit leserinnlegg eller eit essay
  4. Open klasse: Finn ditt eige uttrykk. Kanskje ein miks av tekst, lyd eller bilete?

Send teksten din til 2020@romforord.no innan 31. august. Vinnartekstane vert kåra under LUTT litteratur i Førdehuset 30. september.

I livet slår lagnaden vilkårslaust fylgje. Forfattarane Olaug Nilssen og Laura Djupvik utforskar tilhøva både for eigeverd og for tillit til kvarandre, når dagane krev meir enn vi maktar.

I romanen «Yt etter evne, få etter behov» (Nilssen) og novellesamlinga «No fær huset» (Djupvik) peikar forfattarane mot at nåden finst, i det gode vi strever mot å gjere for kvarandre.

Gjennom samtale og lesing reflekterer dei over korleis slike innsikter også er drivkrefter i skrivinga, og over korleis litteraturen kan vere med å løyse litt i flokane, både for den som les og den som skriv.

Kven tar ansvaret ingen eigentleg klarer, i vår individualistiske tid? Og finst det balanse i rekneskapen mellom plikt og fridom blant menneska, ikkje minst blant medlemmane i ein familie? Slike spørsmål verkar til å kverne mellom linjene i Olaug Nilssen sin heilt ferske roman «Yt etter evne, få etter behov».

Vi får innblikk i kvardagen til ein heilt vanleg familie som har slutta å vere vanleg. Lea ligg i senga og spelar Hay Day på iPaden og lurer på om ho har ME. Søstera Rakel balanserer på stram line, med åleineomsorg for psykisk utviklingshemma Benjamin, som Lea ikkje makta å vere mor for lenger. Mor til søstrene, Gunvor, er opptatt med å vere der for dottera Linda og hennar familie. Ein dag då Benjamin skal leverast etter eit avlastingsopphald, er ikkje Rakel der for å ta imot han.

Dei får det ikkje heilt til, karakterane i Laura Djupvik si siste novellesamling, heller. «No fær huset» samlar forteljingar om kor sårbart livet kan vere, og syner fram at alle har utfordringar. Vi har alle vårt. Ingen treng å skamme seg. Novellene handlar om dei erfaringane folk gjer seg, og om kor vanskeleg det kan vere å leve eit heilt alminneleg liv.

«Sjå i nåde til oss» er ein del av samtalerekkja «Med to til ords» som er utvikla av Rom for ord med støtte frå Fritt ord og Norsk kulturråd.

Tid/stad:

Naustdal, Naustdal kyrkje 27.05  kl 19
Jølster, Ålhus kyrkje 28.05 kl 19
Stryn, Stryn bibliotek 29.05 kl 12
Ørsta, Ivar Aasen-tunet 30.05  kl 15

Programmet varer i ein og ein halv time

Levert av findriv