Som produsent utviklar Rom for ord litterære program som formidlar nynorske tekstar til små og større scener. I slike nyproduksjonar involverer vi ofte andre kulturinstitusjoner og fagmiljø i det kunstnarlege arbeidet.

Produksjonar

Levert av findriv