Rom for ord

 Å lese er ei trening i å leve, seier forfattaren Erna Osland i eit intervju. I møte med bøkene lærer vi både oss sjølve og andre betre å kjenne. Rom for ord ser etter gode møtestader mellom tekst og lesar. 

– Førde kommune er ein aktiv pådrivar for nynorsksatsinga, ikkje berre i eigen by, men i heile regionen. Denne fine attesten var ein del av grunngjevinga då kulturminister Linda Hofstad Helleland gav oss prisen Årets nynorskkommune i 2015.

Førde kommune ynskjer å bruke denne utmerkinga til å legge eit grunnlag for meir formidling av nynorsk litteratur. Som nynorskbrukarar skriv vi eit språk som er mindre brukt i den norske offentlegheita. Å sjå, høyre og bruke sitt eige skriftspråk er ein demokratisk rett. Det er avgjerande for å kunne delta i samfunnet til det beste for seg sjølv og andre.

Mange arbeider i feltet frå før; I opplæringa, i kulturlivet og på fritida. Programmet vi presenterer gjennom Rom for ord ser etter og syner korleis ulike former for samarbeid skaper nye rom for ord. Etter kvart kring om i heile nynorskfylket og kanskje til slutt som i eventyret: I både halve og heile kongeriket?