– I Paulstunet var det sjeldan stilt
De var ni sysken
Ein familie med spelemenn,
også jentene

Enno seier folk det:
Dei var så mange, og dei var så gode.

Slik vert prosabolken om Moses Paulen innleia. Han er den fjerde spelemannen som vert skriven fram frå skuggane i møtet mellom Britt Pernille Frøholm sitt slåttespel og Marianne Clementine Håheim sin diktekunst i framsyninga «Folkemusikken og forteljingane»:

Moses med det milde blikket.

Til denne framsyninga har forfattaren skrive nye, biografiske og poetiske forteljingar om Ola og Ivar Kjellstad, Gabriel Reed og Moses Paulen.

I programmet les ho tekstane i ei veksling med at Britt Pernille Frøholm spelar slåttar etter dei same spelemennene. I tillegg er framsyninga bygd opp med autentiske foto som vert viste på lerret undervegs i konserten.

Marianne og Britt Pernille laga programmet til folkemusikkfestivalen i Førde i fjor, i samarbeid og på initiativ frå Rom for ord. Dei litterære tekstane Marianne har skrive, gjer at spelemennene blir levande for lyttarane – med sine liv, draumar og kvardagar, slik dei hadde det, eller kan ha hatt det.

Ho søker seg fram til dei med ein prøvande, spørjande tone – Korleis var det å gå gjennom livet med ei så sterk skapande åre slik vilkåra var, då?

Idun Losnegård ved teater Vestland har hatt regien for framsyninga. Ho har skapt ein dramaturgi som blir verande i ei form der den gode forteljinga og slåttespelet avløyser kvarandre på ein måte som gir ro og nærheit til historia og musikken.